Program Fredag

Program2014 Scandic Infracity, Upplands Väsby
Fredag 21 november 
 07.50-08.20 Registrering
 08.20-08.30 Posterpris samt utdelning av forskningstipendium -Oili Dahl ordförande riksföreningen för anestesi och intensivvård
 08.30-09.25 Med mod att leva – Emma dalman och När det ofattbara drabbar oss – Ewa-Britt Gabrielsson
 09.25-10.05 Kaffe och utställningsbesök
 10.05-10.35 Interprofessionellt lärande. Att utveckla interprofessionellt lärande i sitt sammanhang – Hanna Lachmann
 10.05-10.35 Anestesi: Att vårda barn med autism i samband med anestesi – vad kan vi som anestesipersonal göra – Susan Lindberg 
 10.05-10.35 IVA: MIG intensivvård utan väggar – Gabriella Jäderling
 10.40-11.10 Interprofessionellt lärande. Goda exempel på interprofessionellt lärane på IVA och anestesi – Anders Nilsson
 10.40-11.10 Anestesi: Perioperativ information till barn och personer med kommunikationssvårigheter eller kognitiv funktionsnedsättning – Gunnar Svensson och Elisabeth Nilsson
 10.45-11.30 IVA: När sjuksköterskan blir sjuk erfarenheter och förväntningar – Ewa Wallin och Ami Hommel
Interprofessionellt lärande. Interprofesionella ronder Eva Barkestad
 11.15-11.45 Interprofessionellt lärande. OPLeAN – Barbro Nilvér
 11.15-11.45 Anestesi: Bedömning av luftvägar – Per Nellgård
 11.35-12.15 IVA: Akut koagulation i praktiken – från blödning till DIC – Eva Joelsson-Alm
 11.45-12.15 Critcality and interactive learning tool to formatively assess nurses undertaking critical care education – Vanessa Gibson
 11.45-12.15 Anestesi: Påverkas rödhåriga fenotyper annorlunda av anestesi och analgesi – Cicilia Eriksson 
 12.15-13.10 Lunch och utställningsbesök
 13.15-13.45 Forensisk omvårdnad – Josefin Rahmqvist Linnarsson
 13.15-13.45 Anestesi: Det senast inom muskelrelaxantia – Lars Eriksson 
 13.15-13.45 Iva: REMEO – Ny vårdnivå för patienter med med behov av andningsstöd och rehabilitering – Lena Swedberg
 13.45-14.05 Riksföreningen för anestesi och intensivvård extra årsmöte
 14.05-15.05 Gemensam Föreläsning: Våga vilja vinna tillsammans – Anette Norberg
 15.00-15.10
AnIva 2014 avslutas