Tipsrunda och Innovationstävling

TIPSRUNDA

Delta i den tipsrunda som kommer att ligga i deltagarnas ryggsäck, Era frågor måste vara oss tillhanda senast den 14 oktober för att ha möjlighet att delta, detta är kostnadsfritt. Vinster kommer arrangeras av riksföreningen, vi gör detta på inrådan från er i branschen för att säkerställa så stor cirkulation som möjligt på deltagarna. Tipsfrågorna skall vara i form av alternativ med 1 x 2 för deltagarna att välja mellan.

Bästa Innovation 

Vi kommer i år att förutom tipsrunda även ha tävlingar i bästa innovation . Detta skickas ut i samband med anmälan till ert företag men ligger även på denna sida. Datum för detta är även här 14 oktober då tryckeriet kräver en liten stund för att trycka

AnIva bästa Innovation 2018.