Utställare

Information

Plats: Nova mat & möten, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan

Tid: 16 – 17 maj 2019

Öppettider: Torsdag den 16 maj 08.00 – 17.00 samt Fredag den 17 maj 07.30 – 15.00

Anmälan monteryta: Vid anmälan ange hur många lpm ni önskar, minimiyta är  3 lpm (djup 1.5m) . Kom ihåg att ange önska bredd och längd på er monter. Kongresspecialisten förbehåller sig rättan att bestämma plats och sponsorer till Riksföreningen eller kongressen har företräde. Behöver ni annat djup på er monter räknas priset ut enligt samma sätt(pris per kvm).

Pris:  Standard monter 3lpm  9900 kr exkl moms (minimiyta 3 lpm ) extra löpmeter beställer ni enligt formuläret på hemsidan.
I monterpriset ingår ingår fm & em kaffe samt lunch dag 1 , dag 2 utgår em kaffe (för 2 personer) bakvägg & sidovägg , el, bord och 1 stol samt duk.  Avbeställning av monter möjlig fram till den 1 april därefter ingen återbetalning. Extrapersoner i montern debiteras med 660 kr. (lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser)

Tipsrunda

Då det varit ett mycket populärt inslag så fortsätter vi med  en tipsrunda , där riksföreningen ordnar med priser till deltagarna i form av utbildning (deltagande i kongress). Det vi behöver är en fråga i 1,x,2 format som mailas till aniva@kongress.com senast den 10 april tillsammans med korrekt svarsalternativ.

Annonser

1/1 sida färg sek 6500

1/2 sida färg sek 3800

1/4 sida färg sek 2400

Särtryck/reklamblad att stoppa i kongress väskan sek 3000

Lokalen ligger i anslutning till föreläsningssalen och klarar både enkla lösningar såväl som byggnationer så det är helt upp till er. 

Beställning av monterutrustning: När vi mottagit din anmälan kommer vi att översända en beställningsblankett där du kan göra dina beställningar.

Godsadress: Nova mat & möten, Innovatumområdet, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan

Inflyttning: Onsdag den 15 maj klockan 14.00 – 18.00
Utflyttning: Fredagen den 17 maj efter avslut klockan 14.00

Frågor: 090 – 208 02 05 måndag – fredag 09.00 -16.00(lunch 12-13.00) mail: aniva@kongress.com